CPI Virxe de Cela (Monfero): Ed. Infantil e Primaria Recursos para o profesorado

martes, 4 de octubre de 2011

Regulamento orgánico das escolas de Ed. Infantil e Primaria (D. 374): Esquema xeral

Relación entre as competencias e as áreas

Competencias Básica (D 130/2007 Anexo I)

Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria en Galicia

LOE (Lei Orgánica de Educación)